جمعه ، 1398.11.4

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

آدرس دانشگاه :

آمل - بلوار امام خمینی (ره) - آفتاب 36 - میدان حر - دانشگاه علمی کاربردی فذا

تلفن : 011-44296300-7


تاریخ انتشار : 1391-12-13 | ساعت انتشار : 16:5:38