پنجشنبه ، 1396.12.3

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

بازدید هنرجویان هنرستان دخترانه حائری از مرکز علمی کاربردی فـــــ ذا آمل

روز دوشنبه مورخ 7/2/94 هنرجویان هنرستان دخترانه حائری از پردیس دانشگاهی فذا بازدید بعمل آوردند.در این بازدید هنرجویان با بخش ها مختلف مرکز از نزدیک آشنا و در خاتمه جهت ارائه توضیحات تکمیلی در سالن آمفی تئاتر مرکز حضور پیدا کردند.

روابط عمومی مرکز علمی -کاربردی فــــــ ذا

 


تاریخ انتشار : 1394-02-10 | ساعت انتشار : 13:22:01