شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

افتتاح هنرستان کارو دانش فذا

 

مراسم افتتاح هنرستان کارو دانش فذا با حضور  مدیر کل محترم دوره متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش جناب آقای سید مصطفی آذرکیش، معاون محترم متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان جناب آقای نظری، مدیریت عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان جناب آقای مهندس موسوی و دیگر مسئولان شهری و با حضور هنرجویان و خانواده های آنان در سالن همایش مرکز فذا برگزار گردید.

 


تاریخ انتشار : 1397-09-18 | ساعت انتشار : 8:45:16