شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

تمدید مهلت ثبت نام ورودی جدید کارشناسی فناوری تا 11/6/96

پيرو اطلاعيه مورخ 96/05/28 و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپيوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396، بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (96/6/5) براي ثبت‌نام و انتخاب كدرشته محل هاي تحصيلي اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند تا پايان روز شنبه مورخ 96/6/11 نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند


تاریخ انتشار : 1396-06-05 | ساعت انتشار : 15:8:23