سه شنبه ، 1397.11.2

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

سمینار ذهن برتر،خلاق و کارآفرین

 

عنوان سمینار:

ارتباط مؤثر و مشتری مدار

 

 

 

محتوای سمینار:

 

- ارتقا حافظه

- تمرکز ذهن

- افزایش دقت

 

 

دانلود رزومه دکتر سیدا 

 


 


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 11:46:44