سه شنبه ، 1397.11.2

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

کارگاه جوشکاری

 

نام آزمایشگاه / کارگاه:

کارگاه جوشکاری

مساحت:

75 متر مربع

 

دستگاهها و تجهیزات:

دستگاه رکتی فایر جوشکاری- دستگاه ترانس جوشکاری – دستگاه اینورتر TIG – دستگاه برش ریلی -  دستگاه خشک کن الکترود ( آون الکتریکی ) – انواع الکترود ها، سیم جوش و تنگستن – قطعات مورد نیاز –گاز آرگون – گاز CO2 – گاز خانگی – گاز استیلن گاز هوا – مانومتر های مختلف – ابزارهای مورد نیاز

دروس قابل ارائه:

کارگاه جوشکاری- کارگاه جوشکاری زیر پودری – کارگاه جوشکاری تحت پوشش گاز محافظ – کارگاه جوشکاری اکسی گاز و برشکاری

 

ظرفیت کلاس:

15 نفر

 

 

 

 

 


تاریخ انتشار : 1394-10-06 | ساعت انتشار : 12:00:45