سه شنبه ، 1397.11.2

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

سمینار ارتباط مؤثر و مشتری مدار

 

عنوان سمینار:

ارتباط مؤثر و مشتری مدار

 پوستر

محتوای سمینار:

 

این سخنرانی یک برنامه جامع همراه با آمارهای جدید و کاربردی و حاوی موضوعات مختلفی در زمینه تشریفات و آداب، ارتباطات و ارتباط مؤثر، مشتری مداری، اخلاق کاری و تکریم انسان به قرار زیر است:

 

-اجتماع، ارتباط و مذاکره

-آمار مرتبط با رضایت مندی مشتری

-حفظ مشتری فعلی و جذب مشتری جدید

-اهمیت آگاهی از نظرات مشتریان

-برخوردهای 4 گانه با مشتریان

-اهمیت ارتباطات در زندگی روزمره

-خوب سخن گفتن و سخن خوب: گفتن ادبیات خود را غنی سازیم

-هنر درست گوش دادن

-تأثیر ظاهر آراسته و لباس برازنده در ارتباطات اجتماعی

-اصول ارتباطات مردمی و ارتباط مؤثر

-تأثیر رعایت آداب در مراودات اجتماعی

-اصول و آداب دست دادن، مبادله کارت ویزیت

-نگرش و اثرات آن در کار و مراودات

-مزایای مثبت بودن

-ویژگی های مدیران و بازرگانان موفق

-انسان؛ موجودی یگانه و محبوب پروردگار

دانلود رزومه استاد بیدار مغز

دانلود فایل سمینار : قسمت اولقسمت دومقسمت سومقسمت چهارم

 

 

در صورت تمایل به دریافت فیلم سمینار با شمارهای ذیل تماس حاصل فرمائید:

44296300-6

09330574043

 


تاریخ انتشار : 1394-10-16 | ساعت انتشار : 7:42:29