دوشنبه ، 1398.7.22

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

رزومه کاری معاونت پژوهشی

مشخصات فردی:

         نام و نام خانوادگی: پیمان عمرانیان محمدی

تحصیلات :

 دانشجوی دکترا مهندسی مواد- متالورژی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

 محل وسال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد: دانشگاه تربیت مدرس، 87-85

محل و سال تحصیل در مقطع کارشناسی: دانشگاه تهران، 85-81

 

سوابق اجرایی:

کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه گروه صنعتی فولادین ذوب آمل

مدیر پژوهش مرکز علمی کاربردی فذا

 معاون پژوهشی مرکز علمی کاربردی فذا

 

سوابق آموزشی:

تدریس در گروه متالورژی مرکز علمی کاربردی فذا

تدریس در گروه متالورژی دانشگاه آزاد آمل واحد آیت الله آملی

تدریس در گروه متالورژی دانشگاه غیرانتفاعی سبز آمل

 

سوابق پژوهشی :

        مقالات:

- بهبود ساختار هدفیلد با استفاده از تغییر ترکیب محلول کوئنچ

- بررسی اثر افزایش جوانه زا با هدف کاهش میزان مصرف جوانه زا با حفظ تعداد کره های گرافیت در چدن نشکن

- تجزیه گرمایی استحکام آلومینیوم پس از تابش لیزر و بررسی ساختار استحکام یافته

-Consideration of solution composition effect on Hadfield steel mechanical properties with approach to micro-hardness

-The effect of ND:YAG laser surface melting parameters on the solidification behavior of aluminum surface

-Consideration of solution composition effect on Hadfield steel mechanical properties

 


تاریخ انتشار : 1391-11-25 | ساعت انتشار : 12:14:13