یک شنبه ، 1398.3.5

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

مسئول اداری

شرح وظایف مدیریت اداری مالی:

- نظارت بر ورود و خروج کارکنان مرکز

- فراهم آوردن ثبت زمان ورود و خروج کارکنان

- نظارت بر حسن انجام امور مبوط به ارتقا شغلی کارکنان

- صدور ابلاغ مرخصی ها ،ماموریت ها و 000 بر اساس آئین نامه ها ودستور العمل های مربوطه

- نظارت بر حضور مرتب کارگنان غیر آموزشی مرکز و انجام اقدامات لازم در مورد غیبت آنها با اطلاع و نظارت ریاست مرکز

- انجام سایر امور ارجاعی مربوط بنا به صلاحدید مقام مافوق

 

 

نام و نام خانوادگی: علی بابایی

سمت : مسئول اداری

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

شماره مستقیم :01144296390

شماره داخلی :126

 

 


تاریخ انتشار : 1393-05-15 | ساعت انتشار : 11:34:09