سه شنبه ، 1397.11.2

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

کاربرد هوش مدیریتی در بازاریابی و فروش

 

عنوان سمینار:

کاربرد هوش مدیریتی در بازاریابی و فروش

 

 

 

محتوای سمینار:

 

- بازاریابی و فروش در عصر جدید

- الزامات موفقیت در بازاریابی و فروش از نگاه هوش مدیریتی

- چگونگی شناخت تیپ شخصیتی مناسب بازاریابی و فروش

- در استخدام نیروهای فروش به چه نکاتی توجه کنیم؟

- نحوه تبدیل موفقیت های فردی به موفقیت سازمانی برای فروش بهره ور

- چرخه کسب و کار در بازاریابی و فروش چگونه است؟

- هوش موقعیتی چیست و جایگاه آن در هوش مدیریتی کجاست؟

- هوش معنوی چیست و جایگاه آن در موفقیت کسب و کار چگونه است؟

- مهم ترین اصول و نحوه بکارگیری زبان بدن در اتباط با مشتریان

- بیست توصیه مهم برای موفقیت در بازاریابی و فروش موفق عصر حاضر

دانلود رزومه دکتر پرویز درگی


 


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 12:8:20