سه شنبه ، 1397.11.2

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

آزمایشگاه مهندسی مواد

نام آزمایشگاه / کارگاه:

آزمایشگاه مهندسی مواد 

مساحت:

72 متر مربع

 

دستگاهها و تجهیزات:

کوانتومتر- گریندینگ – میکروسکوپ – دستگاه خوردگی- دستگاه تست کشش- دستگاه تست ضربه -  دستگاه خوردگی- کوره تیوپی 

دروس قابل ارائه:

آزمایشگاه متالوگرافی- آزمایشگاه مقاومت مصالح – آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد – آزمایشگاه عملیات حرارتی – ابزارهاو مواد  مورد نیاز 

ظرفیت کلاس:

20 نفر

 

 

 


تاریخ انتشار : 1394-10-06 | ساعت انتشار : 11:48:40