سه شنبه ، 1397.11.2

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار :

گارگاه فلزکاری

 

نام آزمایشگاه / کارگاه:

کارگاه فلزکاری

مساحت:

50 متر مربع

 

دستگاهها و تجهیزات:

میزکار – گیره فلزی – کاتر فلزی ورق بر- دستگاه  سنگ دوقلو- دستگاه سنگ مینی- دستگاه سنگ بزرگ- دستگاه پروفیل بر فلزی- انواع ابزارهای مورد نیاز

دروس قابل ارائه:

کارگاه عمومی-  کارگاه فلزکاری- آماده سازی نمونه ها جهت سایر دروس

 

ظرفیت کلاس:

15 نفر

 

 

 


تاریخ انتشار : 1394-10-06 | ساعت انتشار : 12:5:36