سه شنبه ، 1397.7.24

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

رشته های مرکز فذا

کارشناسی ارشد:

مهندسی فناوری ارشد بهینه سازی تولید قطعات صنعتی

 

کارشناسی:

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

مهندسی فناوری مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتی

مهندسی فناوری متالورژی- ذوب فلزات

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

مهندسی فناوری عمران- نقشه برداری

مهندسی فناوری مکانیک- ماشین افزار

مهندسی فناوری ساخت و تولید- قالب سازی

مهندسی فناوری جوش

مهندسی فناوری بازرسی جوش

مهندسی فناوری عمران ساختمان سازی

مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه ای حسابداری حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی

کارشناسی حرفه ای مدیریت تعاون

مهندسی فناوری محیط زیست-کنترل آلاینده ها

 

کاردانی :

کاردانی فنی متالورژی-ریخته گری

کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار

کاردانی فنی جوشکاری

کاردانی فنی بازرسی جوش

کاردانی فنی عمران-نقشه برداری مسیر

کاردانی فنی کنترل

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

کاردانی حرفه ای بازاریابی

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابرسی

کاردانی فنی ابزاردقیق

کاردانی فنی مکانیک-مکانیک تاسیسات صنعتی

کاردانی فنی مکانیک-تاسیسات مکانیکی ساختمان

کاردانی فنی مکانیک خودرو

کاردانی فنی شبکه های  کامپیوتری

کاردانی متالورژی-آزمون فلزات

کاردانی فنی متالورژی-نورد فولاد

کاردانی فنی مکانیک-ساخت و تولید قالب های فلزی

کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

 

 


تاریخ انتشار : 1393-08-29 | ساعت انتشار : 9:36:28