شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

رشته های مرکز فذا

 

کارشناسی:

مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری کنترل ابزار دقیق

مهندسی فناوری مکانیک خودرو

مهندسی فناوری مکانیک-تاسیسات حرارتی و برودتی

مهندسی فناوری متالورژی- ذوب فلزات

مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

مهندسی فناوری ساخت و تولید- قالب سازی

مهندسی فناوری جوش

مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات

کارشناسی حرفه ای حسابداری حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی

کارشناسی حرفه ای ایمنی و سلامت و محیط زیست صنایع(HSE)

کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار

 

کاردانی :

کاردانی فنی متالورژی-ریخته گری

کاردانی فنی مکانیک-ماشین افزار

کاردانی فنی جوشکاری

کاردانی فنی کنترل

کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری صنعتی

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

کاردانی فنی برق - برق صنعتی

کاردانی فنی مکانیک-مکانیک تاسیسات صنعتی

کاردانی فنی مکانیک خودرو

کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

کاردانی فنی شبکه های  کامپیوتری

 

 

 

 


تاریخ انتشار : 1397-11-13 | ساعت انتشار : 12:58:37