شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

اهداف هیات موسس

اهداف هیات موسس

         -            ایجاد بستری مناسب جهت فعالیت در همه جوانب به منظور توسعه آموزشهای عالی علمی _ کاربردی کشور

         -            مهیا نمودن زیر بنای مناسب جهت بکارگیری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مشکلات و مسایل کاربردی

         -            بهبود شاخص های کمی و کیفی آموزش های کاربردی در جامعه

         -            ایجاد زیر بنایی مناسب برای انتقال تکنولوژی نوین در کشور

         -            برخورداری از محیط تحصیلی مجهز ، زیبا و داپذیر

         -            ارائه بورس تحصیلی به دانشجویان نخبه و کارآفرین

         -            اشتغال دانش آموختگان برگزیده در مجموعه صنعتی فذا و شرکت های طرف قرار داد

         -            تنها مرکز علمی کاربردی مجری دوره های کارشناسی ارشد متالورژی در کشور


تاریخ انتشار : 1393-08-10 | ساعت انتشار : 13:25:26