شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

اعضای هیات موسس

اعضای هیات موسس

1- حبیب ا... اردشیر
مسئولیت فعلی:
مدیر عامل شرکت فولادین ذوب آمل (فــذا)
سوابق تحصیلی:

لیسانس مدیریت دولتی

 


سوابق کاری:
ـ موسس و مدیر عامل شرکت آمل فولادین در سال 1366
ـ موسس شرکت کشتی سازی پارس در سال 1369
ـ موسس و مدیر عامل شرکت فولادین ذوب آمل (فــذا) در سال 1376
ـ موسس دانشگاه علمی کاربردی فــذا در سال 1382
ـ موسس شرکت تولیدی یدکسازان آمل در سال 1383
ـ موسس شرکت فولادین تراش آمل در سال 1385
عناوین و افتخارات کسب شده:
ـ کسب عنوان برترین و کارآمدترین شرکت ریخته گری ایران در جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی در سال 1383 از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت
ـ کسب عنوان سازنده برتر از سوی شرکت ساپکو در حوزه تامین و کیفیت در سال 1389
ـ کسب عنوان برترین و کارآمدترین شرکت ریخته گری ایران در جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی در سال 1390 از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت


 

2- حسام اردشیر

مسئولیت فعلی:

                    قائم مقام مدیر عامل
سوابق تحصیلی:

                 لیسانس مهندسی متالورژی

 

 


تاریخ انتشار : 1392-02-28 | ساعت انتشار : 12:19:08