چهارشنبه ، 1398.11.30

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

معاون پژوهشی

شرح وظایف معاونت و مدیریت:

-         کسب آگاهی های لازم از قوانین و آیین نامه ها، خط مشی ها و مقاصد برنامه های راهبردی مرکز

-         برقراری و حفظ روابط و تبادل تجربه برای خلق راهکارهای اثربخش در جهت تحقق اهداف و مقاصد برنامه ها

-         طرح و تدوین برنامه های پژوهشی مرکز باتوجه به چشم اندازهای برنامه چهارم توسعه و دانشگاه و ارائه آن به مقام مافوق

-         برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح­های پژوهشی و اعلام نظر در قالب گزارش به رئیس مرکز

-         طرح و نظارت بر تدوین و اجرای پژوهش های میدانی و ارتباط با مراکز صنعتی،تجاری برای شناسایی نیازهای آنها

-         پیشنهاد تاسیس رشته های فنی و حرفه ای متناسب با نیازهای مراکز صنعتی و جامعه محلی

-         برنامه ریزی برای ایجاد مرکز منابع و ماخذ مورد نیاز در اجرای طرح های پژوهشی

-         نظارت بر سیستم اتوماسیون اداری مجموعه ذیربط و درخواست گزارش عملکرد و میزان بهره وری این سیستم از کارشناس فناوری اطلاعات

-         ارائه خدمات آماری و اطلاعات مربوط به حوزه پژوهش به دانشجویان و مخاطبان

-         توسعه، تجهیز و نوسازی کارگاه ها و آزمایشگاه های مرکز

-         توسعه نگرش مثبت دانشجویان و اساتید در انجام فعالیتهای پژوهشی

-         تقویت روحیه ابتکار و نوآوری در کارکنان زیر مجموعه به ویژه بخش پژوهش

-         گردآوری و برآورد دستاوردهای طرح های پژوهشی و ارائه نتایج آن به پژوهشگران

-         تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد مجموعه جهت ارائه نتایج آن به پژوهشگران

-         تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد مجموعه جهت ارائه به مقامات مافوق

-          ارزشیابی از عملکرد کارکنان تحت نظارت

-         تقدیر و تشویق کارکنان آموزشی و پژوهشی فعال

-         نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و در صورت نیاز ارائه رهنمودهای لازم به کارکنان ذیربط

-         انجام سایر امور ارجاعی مربوطه از طرف مقام مافوق

 

 

نام و نام خانوادگی: پیمان عمرانیان محمدی

سمت: معاون پژوهشی

میزان تحصیلات: دانشجو دکتری رشته متالورژی

شمار مستقیم:

شماره داخلی: 155