شنبه ، 1399.1.9

مخزن کتابخانه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

کتابخانه

 

شرح وظایف:

 

-انجام خدمات فنی شامل: سفارشات و فراهم آوری کتاب، ثبت کتاب ، فهرست نویسی ، رده بندی، نمایه سازی، برگه آرایی ، ترمیم کتابها و اقدام برای صحافی و پیگیری سفارشات

- تهیه مجله های مناسب آموزشی و تخصصی ، لوح فشرده و بسته های آموزشی متناسب با مواد درسی

- آشنایی با نرم افزارهای کتابخانه ای و و لوح فشرده کتابشناسی

- انجام خدمات عمومی شامل: امانت و گردش کتاب و لوح فشرده ، ثبت نام و عضو کیری خدمات مرجع، جمع آوری کتابهای آسیب دیده و اقدام برای ترمیم، پیگیری کتابهای به امانت رفت ، ارتباط و تبادل اطلاعات با کتابخانه های دیگر، بریده جراید آموزشی

- ایجاد مخزن برای نگهداری پروژه های نهایی دانشجویان و امکان استفاده برای سایرین

- برگزاری مسابقات کتابخوانی و برنامه های جانبی

- نوآوری و ابتکار برای فعال نگه داشتن کتابخانه مرکز

- ایجاد فضای مناسب و استاندارد برای کتابخانه و پیش بینی تدابیر ایمنی برای حفظ و مراقبت از کتابها

- پیش بینی بودجه و امکانات مورد نیاز کتابخانه مرکز در آغاز سال تحصیلی

 

 

 


 


تاریخ انتشار : 1394-12-01 | ساعت انتشار : 14:00:15