چهارشنبه ، 1398.11.30

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

فناوری اطلاعات و سمعی-بصری

 

 

شرح وظایف :

-         جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار مورد نیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیت های آموزشی سمعی و بصری

-         مطالعه و بررسی روش های مختلف بهره گیری از وسایل سمعی و بصری و انتخاب روش مناسب برای مرکز

-         اظهار نظر درباره وسایل، تجهیزات و ابزار کار و فراهم نمودن این ابزار و نمایش فیلم مورد نیاز مدرسین

-         حفظ و نگهداری از ابزار و ادوات سمعی و بصری به منظور تطابق آنها با نیازهای مرکز

-         تشکیل آرشیو نوارهای ویدئویی، ضبط صوت و لوح فشرده و تنظیم برنامه برای استفاده از آنها به وسیله دانشجویان و اساتید

-         بررسی و بازبینی و سالم سازی فیلم هایی که در کلاس به نمایش گذاشته می شود

-         انجام یا نظارت بر انجام امور عکاسی، فیلمبرداری و ضبط برنامه ها در سمینارها و مراسم مختلف مرکز

-         مراقبت در حفظ و نگهداری وسایل سمعی و بصری در ساختمانهای مختلف مرکز

-         پیش بینی امکانات و منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات رایانه ای به کارکنان و دانشجویان

-         پی گیری امور مربوط به تهیه امکانات مورد نیاز

-         تجهیز مرکز خدمات رایانه ای به سخت افزارها و نرم افزارها

-         مطالعه و پژوهش در خصوص دست آوردهای علوم و تکنولوژی رایانه ای و استفاده از آنها در جهت توسعه خدمات

-         اجرای طرح های اتوماسیون اداری و توسعه امکانات نرم افزاری حسب دستور مقام مافوق

-         نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز بخش های مختلف مرکز

-         آموزش و ارائه خدمات پشتیبانی به کارکنان در زمینه کاربرد رایانه و نرم افزارهای مربوطه

-         گردآوری داده ها و اطلاعات موجود در مرکز

-         گردآوری دستاوردهای آموزشی و پژوهشی برای ارائه به دانشجویان و کارکنان

-         بازرسی ادواری جهت سرویس رایانه ها و تهیه گزارش دوره ای از نیازهای بوجود آمده در قسمت های مختلف

-         نصب برنامه ها و نرم افزارهای مورد نیاز هر یک از کارشناسی ها و واحدهای مرکز

-         ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به کارکنان و مدیران، کارشناسان و دانشجویان مرکز

-         سازماندهی و گردآوری اطلاعات آماری و عملکردی بخش های مختلف و تهیه گزارش های رایانه ای حسب دستور مقام مافوق

-         انجام سایر امور ارجاعی بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

 

کارکنان در بخش فناوری اطلاعات سمعی-بصری:

آقای

بهزاد حبشی

کارشناس مسئول واحد IT

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر

شماره داخلی: 143

 


تاریخ انتشار : 1394-10-28 | ساعت انتشار : 14:9:15