شنبه ، 1398.9.23

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

مدیر دانشجویی - فرهنگی

شرح وظایف :

امور رفاهی (تسهیلات، تغذیه و خوابگاه)

- برنامه ریزی جامع در خصوص خوابگاه ها و امور تغذیه دانشجویی

- اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاه های دانشجویی

- نظارت و کنترل برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان

- تهیه و تنظیم برنامه های غذایی هفتگی، ماهانه و فصلی دانشجویان

- نظارت بر امور بهداشت و سلامت تغذیه دانشجویان

- اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی

- پرداخت وام های تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط

- انجام امور مربوط به بازپرداخت وام ها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان

- برنامه ریزی جهت برگزاری جشن های فارغ التحصیلی، ازدواج دانشجویی، سفرهای زیارتی، عتبات عالیات و عمره ی دانشجویی

امور فرهنگی و فوق برنامه

- برنامه ریزی جهت گسترش فعالیتهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی دانشجویان

- برنامه ریزی جهت گسترش ارزشهای اسلامی و انقلابی

- برنامه ریزی جهت فراهم آوردن امکانات فرهنگی و هنری برای دانشجویان

- تشکیل کانونهای فرهنگی و جلب مشارکت دانشجویان در حوزۀ فعالیتهای فرهنگی-مذهبی

- ایجاد زمینه برگزاری مسابقات فرهنگی و شرکت در مسابقات و جشنواره ای فرهنگی و هنری برون دانشگاهی

- تنظیم برنامه سالانه متناسب با  اعیاد و ایام و مناسبت های برجسته ملی و مذهبی

- تشکیل، راه اندازی و پیگیری امور مربوط به ستاد اقامه نماز دانشگاه

- برنامه ریزی مناسب اردوهای مناسب فرهنگی و اجرای آن

- ایجاد تشکل های اسلامی از قبیل انجمن اسلامی

امور تربیت بدنی

- توسعه و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

- ایجاد بستر مناسب و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای ورزشی

- تشکیل و اداره گروه های مختلف ورزشی

- برنامه ریزی جهت فراهم آوردن امکانات ورزشی مناسب برای دانشجویان و کارکنان

- بهره برداری از تأسیسات ورزشی دانشگاه

- برگزاری مسابقات ورزشی، نظارت بر حسن اجرای آنها و تهیه وسایل تشویق ورزشکاران ممتاز

امور مشاوره، بهداشت و درمان

- برنامه ریزی برای امور مشاوره، بهداشت و درمان دانشجویان، اساتید و کارکنان

- انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان

- انجام امور مشاوره دانشجویان در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی دانشجویان

- نظارت بر امور بهداشت و سلامت دانشجویان

 

نام و نام خانوادگي: مهرنوش صالحي

سمت: مديريت دانشجويي فرهنگي

ميزان تحصيلات: کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

شماره مستقیم: 

شماره داخلي: 137

 

 

واحدهای زیر مجموعه: 1.امور رفاهی 2.امور فرهنگی و فوق برنامه 3.امور تربیت بدنی 4.امور مشاوره، بهداشت و درمان 5.انجمن های علمی-دانشجویی 6.کمیته انضباطی

 

 


تاریخ انتشار : 1394-08-27 | ساعت انتشار : 12:18:49