شنبه ، 1398.9.23

عفاف و حجاب

قرائت خانه

آخرین اخبار:

امور رفاهی دانشجویی

امور رفاهی دانشجویی

شرح وظایف امور رفاهی (تسهیلات، تغذیه و خوابگاه)

·         برنامه ریزی جامع در خصوص خوابگاه ها و امور تغذیه دانشجویی

·         اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاه های دانشجویی

·         نظارت و کنترل برنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویان

·         تهیه و تنظیم برنامه های غذایی هفتگی، ماهانه و فصلی دانشجویان

·         نظارت بر امور بهداشت و سلامت تغذیه دانشجویان

·         اجرای دقیق قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه های دانشجویی

·         پرداخت وام های تحصیلی به دانشجویان واجد شرایط

·         انجام امور مربوط به بازپرداخت وام ها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان

·         برنامه ریزی جهت برگزاری جشن های فارغ التحصیلی، ازدواج دانشجویی، سفرهای زیارتی، عتبات عالیات و عمرۀ دانشجویی

امور مشاوره، بهداشت و درمان

·         برنامه ریزی برای امور مشاوره، بهداشت و درمان دانشجویان، اساتید و کارکنان

 ·       انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث دانشجویان

·       انجام امور مشاوره دانشجویان در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی دانشجویان

.      نظارت بر امور بهداشت و سلامت دانشجویان

 

 

 


تاریخ انتشار : 1392-09-04 | ساعت انتشار : 14:4:48