شنبه ، 1398.9.23

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

امور فرهنگی تربیت بدنی

امور فرهنگی تربیت بدنی

امور فرهنگی و فوق برنامه

·         برنامه ریزی جهت گسترش فعالیتهای فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی دانشجویان

·         برنامه ریزی جهت گسترش ارزشهای اسلامی و انقلابی

·         برنامه ریزی جهت فراهم آوردن امکانات فرهنگی و هنری برای دانشجویان

·         تشکیل کانونهای فرهنگی و جلب مشارکت دانشجویان در حوزۀ فعالیتهای فرهنگی-مذهبی

·         ایجاد زمینه برگزاری مسابقات فرهنگی و شرکت در مسابقات و جشنواره ای فرهنگی و هنری برون دانشگاهی

·         تنظیم برنامه سالانه متناسب با  اعیاد و ایام و مناسبت های برجسته ملی و مذهبی

·         تشکیل، راه اندازی و پیگیری امور مربوط به ستاد اقامه نماز دانشگاه

·         برنامه ریزی مناسب اردوهای مناسب فرهنگی و اجرای آن

·         ایجاد تشکل های اسلامی از قبیل انجمن اسلامی

 

امور تربیت بدنی

·         توسعه و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

·         ایجاد بستر مناسب و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیتهای ورزشی

·         تشکیل و اداره گروه های مختلف ورزشی

·         برنامه ریزی جهت فراهم آوردن امکانات ورزشی مناسب برای دانشجویان و کارکنان

·         بهره برداری از تأسیسات ورزشی دانشگاه

·         برگزاری مسابقات ورزشی، نظارت بر حسن اجرای آنها و تهیه وسایل تشویق ورزشکاران ممتاز  

 

 

کارکنان در حوزه فرهنگی و تربیت بدنی:

1- نام و نام خانوادگي: سعيد یحیی زاده 

سمت: کارشناس فرهنگی و امور تربیت بدنی

ميزان تحصيلات: کاردانی مدیریت

شماره مستقیم: 

شماره داخلي: 138

 


تاریخ انتشار : 1393-05-02 | ساعت انتشار : 11:29:12