شنبه ، 1398.9.23

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

مرکز مشاوره

مرکز مشاوره

 

مشاوره چيست؟

مشاوره عبارت ازهر نوع ارتباطي است كه در آن يك شخص به شخص ديگر براي درک بهتر خود و حل و فصل مشكلاتش كمك مي كند. كارشناسان مشاوره بدليل آموزش وسيع خود در روان شناسي و رفتار انساني مشاوره هايي متفاوت با ديگران ارائه ميدهند. آنها تجارب وسيعي در ايجاد روابط ياورانه و در كار با مشكلات مختلف دارند.

گاهي بيان احساسات واقعي حتي براي نزديكترين دوست بسيار دشوار است. گفتگو درباری آن بايك مشاور ورزيده يا يك روانشناس بسيار آسان‏تراست.

انواع مشاوره

1- مشاوره تحصيلي:دراين برنامه اموري که مربوط به تحصيل دانشجو است،مورد توجه قرار مي گيرد فعاليتهایي همچون روشهاي مطالعه، برنامه ريزي درسي وبررسي افت تحصیلی و.......

2- مشاوره شغلي وحرفه اي:دراين فعاليت مشاور سعي مي کند در انتخاب رشته شغلي متناسب بااستعدادها علائق، تجربيات به مراجعه کننده کمک نموده تا به سمت مطلوبترين شغل موجود درجامعه هدایت کرده تا از فرصت هاي ايجاد شده نهايت استفاده را ببرد.

3- مشاوره سازشي:براي موفقيت هر فردنيازاست که فرد فعاليت هايش راباخود وديگران سازگارنمايدتا دراعمال و رفتاراو نابهنجاري مشاهده نگردد و در اين رابطه سعي مي شودمراجعه کننده با مقررات و ضوابط محيط آشناشودودرپاره اي از امورمحيط خودشرکت داده شود و ضمناً دراين رابطه مشاوردرپي درک وشناخت مشکلات وعلل ناسازگار يهاي موجود مي باشدتا آنها را مرتفع نمايد.يکي از مطلوبترين راهکارها استفاده از استعدادهاي خاص مراجعه کننده وايجادامکانات برای بروزاين استعدادها است.

4- مشاوره فردي:برخي ازمشاوره ها با توجه به درخواست و ضرورت بصورت فردي ميباشد بدين معني که مشاور فقط با يک نفر مواجه است و او طرف اصلي مشاور مي باشد، بطور مثال: در اموري همچون بحران روحي،‌ اصلاح شيوه مطالعه، ارتقا اعتماد به نفس، ترس، اضطراب و مسائل جنسي...... نياز است كه مشاوره بصورت كاملا فردي انجام پذيرد.

5- مشاوره گروهي: حاوی اطلاعاتی است که بدليل ضرورت کلي، آزادانه در جلسات گروهي براي کليه شرکت کنندگان ارائه داده مي شود که در اين روش مشاوره گاهي به صورت پرسش وپاسخ گروهي انجام مي گيرد، بعنوان مثال:نياز به شناخت عکس العمل ديگران، ضعف مهارت بياني، بررسي افکار عمومي، شناخت ساير افراد، شیوه های انتخاب درست تصمیم گیری و.....

6- مشاوره خانوادگي: برخي از امور با توجه به مواردي که در يک خانواده حاکم است جهت اصلاح و مطلوب کردن آن به صورت فردي يا گروهي با مشاوره به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت و در نهايت زيباترين و مطلوبترين اعمال را جهت اجرا در پيش خواهند گرفت.

7- مشاوره ازدواج: يکي از مهم ترين و اساسی ترين انتخاب ها وتصميم گيري هاي هرفرد درجريان زندگي ازدواج است که سعي مي شود براي اين موضوع فعاليتي بيش از يك تحقیق انجام پذيرد..........

مشكلات معمول در مشاوره

يكي از گامهاي مشكل در مشاوره زماني است كه شما براي اولين بار با يك مشاور ملاقات مي‌كنيد. تصميم به رفتن براي مشاوره گام اول درفرايندتغيير است. وقتي اين تصميم را گرفتيد سازو كارتغيير به جريان خواهدافتاددرفرايندتغييرنحوه تفكرواحساس يارفتارخود،بايدبكوشيدتاشيوه هاي جديدانجام كار راامتحان نمائيداين کارممكن است شمارامضطرب يا ناكام سازد.همچنين درطي مشاوره امكان داردبه اين نتيجه برسيد كه جيزهایی را كه ،قبلاً شما آنها فقط به صورت مثبت يا منفي مي ديده ايدكاملاً متفاوت هستنديا محدوديتهاي مذكورنيزممكن است درشمااحساس ناكامي بوجود آِورد.اماباپذيرش و تمرين متوجه مي شويدكه قادربه برطرف كردن محدوديت ها و نقاط ضعف خود بوده و جنبه هايي جديد و مهيج در خود, خواهيد يافت.

قرآن كريم:پس بشارت بده آن بندگاني را که سخنان را استماع کرده و بهترين آن را دنبال مي کنند. زمر آيه 18

پيامبر اکرم (ص): وقتي مي خواهيد مشورت کنيد اول با خدا مشورت کنيد بعد با بنده خدا .

پيامبر اکرم (ص): کسي نيست که با ديگران مشورت کند و به سوي رشد و کمال هدايت نشود.

امام علي (ع): عاقل از مشورت بي نياز نيست.

امام علي (ع): هيچ پشتيبان و حمايت و کمکي از مشورت، قابل اعتماد تر نيست

 

            نام و نام خانوادگي: ولی الله بیشمی

سمت: مشاور مرکز

ميزان تحصيلات: کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 


تاریخ انتشار : 1394-12-01 | ساعت انتشار : 14:3:09