شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

دفتر کارآفرینی و اشتغال

دفتر کارآفرینی و اشتغال

 

 

 

   ................................................................................................

    راه یابی کارآفرینان مرکز فذا به مرحله کشوری (خبر)

 
   ................................................................................................

برگزاری  کارگاه آموزشی تکنیک های خلاقیت (گزارش)

 دفتر کارآفرینی و اشتغال فذا کارگاه آموزشی تکنیک های خلاقیت (بارش فکری) را در مورخ 30/8/93 در سالن کنفرانس ساعت 14-16  با حضور کارشناسان ومدیران مرکز برگزار نمود.

 


 

 

نام و نام خانوادگی:کریم عابدی

سمت :مدیریت دفتر کارآفرینی و اشتغال

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد ریاضی

 

 

نام و نام خانوادگی:احمد اسماعیلی آهنگر

سمت : مشاور

میزان تحصیلات : دکترای کسب و کار ( گرایش تجارت الکترونیک)

 

 


تاریخ انتشار : 1394-11-25 | ساعت انتشار : 12:50:55