شنبه ، 1399.1.9

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

 انتشارات مجازی

فروشگاه مجازی انتشارات

انتشارات دانشگاه فذا اقدام به فروش جزوات اساتید به صورت الکترونیکی نموده است .

دانشجویان گرامی بعد از  واریز مبلغ مشخص شده  برای هر جزوه با استفاده از لینک زیر هر صفحه ،  نام جزوه و مبلغ واریزی را اطلاع دهند تا حداکثر در مدت 48 ساعت به ایمیل آنها ارسال گردد.

 

 


تاریخ انتشار : 1395-07-07 | ساعت انتشار : 15:30:22