چهارشنبه ، 1398.11.30

محوطه دانشگاه

قرائت خانه

آخرین اخبار:

معاون آموزش

معاون آموزش

        شرح وظایف:

Ø      نظارت بر اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دوره های ترمی و پودمانی؛

Ø      نظارت بر انجام امور مربوط به گسترش رشته ها

Ø      ارزیابی عملکرد مدرسین مرکز از طریق ارزشیابی ترم به ترم؛

Ø      بررسی سر فصل ها و پیشنهاد بازنگری برنامه ریزی درسی به گروه های درسی؛

Ø      نظارت و هماهنگی بین واحدهای آموزشی نظیر واحد پذیرش و ثبت نام دانشجویان جدید الورود، واحد برنامه ریزی درسی و امتحانات، کارشناسی آموزش دانشجویان و امور دانش آموختگان و امور مدرسان مرکز؛

Ø      نظارت بر روند انتخاب اساتید جدید برای رشته ها با رعایت اصولی از قبیل تنوع بخشی به اساتید و استفاده از اساتید متخصص هر رشته با رعایت سلسله مراتب؛

Ø      نظارت بر امور دانش آموختگان برابر مقررات مربوطه جهت صدور گواهی فراغت از تحصیل برای مقاطع مختلف؛

Ø   صدور احکام انصراف، اخراج آموزشی، انظباطی( اولیه، قطعی) دانشجویان مرکز

 

 

واحدهای زیر مجموعه:

گروه های آموزشی

امور مدرسان و گسترش رشته ها

برنامه ریزی و خدمات آموزشی

امور امتحان ها و آزمون ها

امور دانش آموختگان

 

 

نام و نام خانوادگی: پیمان عمرانیان محمدی

سمت: معاون آموزشی

میزان تحصیلات: دانشجو دکتری رشته متالورژی


تاریخ انتشار : 1394-01-16 | ساعت انتشار : 10:7:52